Generalforsamling

I forbindelse med NOKOBIT-konferansen avholdes også NOKOBIT-foreningens årsmøte / generalforsamling.

Innkalling / dagsorden er som følger:

Innkalling til generalforsamling for NOKOBIT

Tid: 29. november 2016 kl. 17:45 – 18:30

Sted: Campus Kronstad,Bergen (Rom: D111)

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent
  2. Valg av protokollunderskrivere (to personer)
  3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Det blir gitt en oppsummering av regnskap v/Tom Roar Eikebrokk, og muntlig årsberetning v/Guttorm Sindre.
  4. Valg av styremedlemmer og revisor. Styret legger frem forslag til nye styremedlemmer for generalforsamlingen.
  5. Åpne saker / eventuelt