Hjem

NOKOBIT 2015 arrangeres av Høgskolen i Ålesund fra 23. til 25. november 2015.

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag skal være originale (ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted), og vil bli fagfellevurdert av minst tre uavhengige reviewere. Proceedings-serien har sin egen ISSN og artikler er meritterende på nivå 1.