Konferanser

NOKOBIT er en årlig konferanse. I perioden 1993-98 ble den arrangert som en frittstående begivenhet, i juni.

Fra og med 2000 har NOKOBIT vært samlokalisert med Norsk Informatikkonferanse, i november hvert år. Arrangementet veksler mellom ulike byer i Norge, men typisk hvor det fins et universitets- eller høyskolemiljø som har utdanning og forskning innen relevante fagområder.