Møtereferater

Her legger vi ut referater fra styremøtene og generalforsamlingen.

Generalforsamling 2009.

Styremøte 18.mars 2010

...her mangler det visst noen...

Generalforsamling 2016