formål


Formål

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en ikke profitt årlig konferanse, finansiert av lavest mulig deltakeravgift, til fremme av:

 • Tilrettelegging av et møtested blant praktikere og akademikere for nettverksbygging.
 • Fremlegning av arbeider innen informasjonsvitenskap i bredeste betydning.
 • Trening i skriving av "profesjonelle bidrag", som publiseres i konferansedokumentasjonen.
 • Kvalitetskontroll av egne arbeider av kollegaer i et kollegialt miljø gjennom:
  • "review" prosess,
  •  oppnevnt diskutant og
  • allmen fagdiskusjon.
 • Tilrettelegging av diskusjonsfora og paneler rundt sentrale temaer og interesser.
 • Fremlegging av arbeider på dansk, norsk og svensk.
 • Økt internasjonal publisering, der NOKOBIT er en "første" prøving av bidrag skrevet på engelsk.
 • Praktiseringsanledning for doktorander og kvalitetskontroll av doktorarbeider.
 • Metodeforståelse, med særlig vekt på premisser for deduktiv og induktiv tilnærming og hvordan kvalitative og kvantitative representasjoner av mening best kan benyttes.
 • Innsikt i det internasjonale fagmiljø og dets indre liv.
 • Presentasjon av sentrale skandinaviske og internasjonale fagpersoner.
 • Spredning av informasjon innen vårt fagfelt - av nasjonal såvel som internasjonal karakter , herunder anledning til diskusjon.