Konferanserapporter (Proceedings)

Artikler som sendes inn til NOKOBIT skal være originale (ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted). Arbeidene blir fagfellevurdert av minst 3 uavhengige reviewere. Artikler som blir antatt, blir publisert i proceedings (e-ISSN 1894-7719) under forutsetning av at artikkelforfatter deltar og presenterer arbeidet på konferansen. Artikkel publisert på NOKOBIT har siden 2010 gitt uttelling på nivå 1 i UHR sitt publiseringsssystem.

Proceedings for NOKOBIT har de to siste årene vært publisert elektronisk hos Bibsys (Open Journal Systems).

Proceedings 2015

Proceedings 2014

I perioden 2005-2013 utkom NOKOBITs proceedings på Tapir forlag, mens det forut for 2005 var bøker trykket av konferansearrangøren selv, uten ISBN. De årgangene som utkom på Tapir har følgende ISBN:

  • 2013: ISBN 978-82-321-0373-7
  • 2012: ISBN 978-82-321-0185-6
  • 2011: ISBN 978-82-519-2845-8
  • 2010: ISBN 978-82-519-2703-1
  • 2009: ISBN 978-82-519-2493-1
  • 2008: ISBN 978-82-519-2387-3
  • 2007: ISBN 978-82-519-2261-6
  • 2006: ISBN 978-82-519-2187-9
  • 2005: ISBN 82-8033-026-7

I perioden 2010-2013 utkom samme proceedings også elektronisk på tapironline.no, men denne elektroniske publiseringsløsningen er nå nedlagt. Hvis man er interessert i NOKOBIT-artikler fra denne perioden, henvises man dermed til bøkene, eller eventuelt å søke etter artikkelens tittel på Google Scholar, hvor pdf muligens kan finnes ved å klikke lenken "[PDF] fra tapironline.no" for den enkelte artikkel selv om publiseringsløsningen ikke lenger eksisterer.