NOKOBIT 2017 arrangeres av Westerdals Oslo ACT fra 27. til 29. november 2017.

 

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap og informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag skal være originale (ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted), og vil bli fagfellevurdert av minst tre uavhengige reviewere. Proceedings-serien har sin egen ISSN og artikler er meritterende på nivå 1. 

Konferansen arrangeres sammen med NIK, UDIT og NISK som vanlig. For felles informasjon se NIKT 2017.

 

NB: HUSK Å LASTE OPP ENDELIG 'CAMERA-READY' VERSJON I EASYCHAIR INNEN FREDAG 20. OKTOBER kl 23:55