hjem

NOKOBIT 2014 arrangeres av Høgskolen i Østfold fra 17. til 19. november 2014 og holdes på Quality Hotel Fredrikstad.

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag har gått gjennom blind-review og er meritterende på nivå 1.

Aksepterte bidrag publiseres på Tapir. Se elektronisk utgave