NOKOBIT 2015 arrangeres av Høgskolen i Ålesund fra 24. til 25. november 2015.

 

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap og informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag skal være originale (ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted), og vil bli fagfellevurdert av minst tre uavhengige reviewere. Proceedings-serien har sin egen ISSN og artikler er meritterende på nivå 1.