Påmelding

NOKOBIT, NIK, NISK og UDIT arrangeres som én konferanse

Påmelding 

Påmelding til en av konferansene gir automatisk tilgang til sesjonene i de andre. Sosiale arrangementer er felles.

Påmelding skjer gjennom de felles vevsidene for arrangementet.