Årets konferanse

 MH om hoyskolen 5 800x600

NOKOBIT 2017 arrangeres av Westerdals Oslo ACT fra 27. til 29. november 2017.

Dette blir den 25. i rekken, og blir som vanlig samlokalisert med Norsk Informatikk Konferanse (NIK) og Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK), samt med sporet om Utdanning og Didaktikk i IT-fagene (UDIT).

NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap / informasjonssystemer, og tar opp temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.