Takk til Terje Fallmyr!

Posted by Guttorm Sindre on 10 December 2014 | Comments

Ved styremøtet i november gikk Terje Fallmyr av som leder for NOKOBIT. Han har gjort en stor innsats for foreningen og konferansen gjennom 6 år som leder. I Terjes tid som leder har det vært en betydelig utvikling i positiv retning for konferansen, med publiseringspoeng, open access-publisering, og nå det siste året overgang fra trykket proceedingsbok til kun elektronisk publisering. NOKOBITs styre takker Terje for hans store innsats og kompetente lederskap, og håper å treffe Terje igjen som deltager på fremtidige konferanser selv om han ikke lenger er med i styret.